TSANAWIYAH

NSS : 121231740001
Status : Swasta (Terakreditasi A)


Kepala Madrasah : Ir. Hj. Eha Soriha, M. Si.

Wakabid. Kurikulum : Mardi, M.A.

Wakabid. Kesiswaan : Momon Mujiburrahman, M.A.


© 2015 Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. All rights reserved.